REKLAMAČNÝ FORMULÁR

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

Číslo dokladu (účtenka, faktúra) a dátum predaja

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

Reklamovaný tovar

………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………..

Meno, priezvisko, adresa

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

Telefon, email

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

Dôvod reklamácie tovaru

………………………………………………………………….…………………………………………..……………………….…………………

IBAN (číslo účtu)

…………………………………………………                                                     ………………………………………………….

Dátum uplatnenia reklamácie                                                                      Podpis